ImageDevice.Scale

ImageDevice.Scale method

Belirtilen ölçek vektörünü geçerli dönüştürme matrisine uygular.

public override void Scale(double x, double y)
ParametreTipTanım
xDoublex ölçek faktörü.
yDoubley ölçek faktörü.

Ayrıca bakınız