Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf

Aspose.Page.Xps.Presentation.Pdf ad alanı, XPS belgesini PDF belgesine dönüştürmek için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
PdfDeviceSınıf kapsüllü görüntü oluşturma cihazı.
PdfEncryptionDetailsPDF şifrelemesi için ayrıntılar içerir.
PdfSaveOptionsPDF olarak XPS kaydetme seçenekleri için Sınıf.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
PdfEncryptionAlgorithmŞifreleme modu sıralaması. Algoritmayı ve anahtar uzunluğunu kullanmayı açıklayın. Bu sıralama, işlevselliği daha da artırabilmek için genişletildi. Bu numaralandırma, “Tabandan Çekirdeğe” modelini uygular.
PdfImageCompressionPDF dosyasındaki görüntülere uygulanan sıkıştırma türünü belirtir.
PdfTextCompressionPDF dosyasındaki resimler dışındaki tüm içeriklere uygulanan sıkıştırma türünü belirtir.