Aspose.Page.XPS.Presentation

Aspose.Page.Xps.Presentation ad alanı, XPS belgesini diğer biçimlere işlemek için temel sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
WdpNet20NotSupportedException.NET 2.0. için kitaplık sürümünde WDP görüntüleri içeren bir XPS belgesi dönüştürüldüğünde atılan özel durum