Aspose.Page.XPS

Aspose.Page.XPS XPS belgesiyle ilgilenen tüm sınıflar için bir kök ad alanıdır.

sınıflar

SınıfTanım
LoadOptionsBelge yükleme seçenekleri için temel sınıf.
XpsDocumentHerhangi bir XPS öğesi için manipülasyon yöntemleri sağlayan XPS belgesinin ana varlığını kapsayan sınıf.
XpsLoadOptionsXPS belge yükleme seçenekleri.