Interface IGlyph

IGlyph interface

Bu arayüz gliflerin ana parametrelerine erişim sağlar.

public interface IGlyph

Özellikleri

İsimTanım
AdvanceWidth { get; }Glifin gelişmiş genişliğini döndürür.
CharCode { get; }Glifin karakter kodunu döndürür.
LeftSideBearing { get; }Glifin sol tarafını döndürür.

Ayrıca bakınız