Interface IStreamable

IStreamable interface

Bu arabirim, belgeyi bir akışa dönüştüren aygıtlar için kullanılır.

public interface IStreamable

Özellikleri

İsimTanım
OutputStream { get; set; }Bir çıktı akışı alır veya belirtir.

Ayrıca bakınız