Class Metered

Metered class

Ölçülen anahtarı ayarlamak için yöntemler sağlar.

public class Metered

yapıcılar

İsimTanım
Metered()Bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

yöntemler

İsimTanım
SetMeteredKey(string, string)Tarifeli genel ve özel anahtarı ayarlar
static GetConsumptionCredit()Tüketim kredisi alır
static GetConsumptionQuantity()Tüketim dosyası boyutunu alır

Örnekler

Bu örnekte, ölçülü genel ve özel anahtar ayarlanmaya çalışılacaktır.

[C#]

Metered matered = new Metered();
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");


[Visual Basic]

Dim matered As Metered = New Metered
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey")

bileşen jar dosyası:

Metered matered = new Metered();
matered.setMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");

Ayrıca bakınız