Metered.GetConsumptionCredit

Metered.GetConsumptionCredit method

Tüketim kredisi alır

public static decimal GetConsumptionCredit()

Geri dönüş değeri

tüketim miktarı

Ayrıca bakınız