SaveOptions.Debug

SaveOptions.Debug property

Hata ayıklama bilgilerinin standart çıktı akışına yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.

public virtual bool Debug { get; set; }

Ayrıca bakınız