SaveOptions.Exceptions

SaveOptions.Exceptions property

Bastırılmış dönüştürme hatalarının bir listesini döndürür.!:SuppressErrors doğrudur.

public virtual IList<Exception> Exceptions { get; }

Ayrıca bakınız