SaveOptions.JpegQualityLevel

SaveOptions.JpegQualityLevel property

Kalite kategorisi bir görüntünün sıkıştırma düzeyini belirtir. Mevcut değerler 0 ila 100’dür. Belirtilen sayı ne kadar düşükse, sıkıştırma o kadar yüksek ve dolayısıyla görüntünün kalitesi o kadar düşük olur. 0 değeri en düşük kalitede görüntü sağlarken, 100 değeri en yüksek sonucu verir.

public int JpegQualityLevel { get; set; }

Ayrıca bakınız