SaveOptions.SaveOptions

SaveOptions()

Yeni bir örneğini başlatır.SaveOptions bayraklar için varsayılan değerler olan sınıf!:SuppressErrors (doğru) veDebug (yanlış).

public SaveOptions()

Ayrıca bakınız


SaveOptions(bool)

Yeni bir örneğini başlatır.SaveOptions bayrak için varsayılan değere sahip sınıfDebug (yanlış).

public SaveOptions(bool supressErrors)
ParametreTipTanım
supressErrorsBooleanHataların bastırılması gerekip gerekmediğini belirtir. Eğer gerçek bastırılmış hatalar eklenirseExceptions liste.

Ayrıca bakınız