SaveOptions.SupressErrors

SaveOptions.SupressErrors property

Hataların bastırılması gerekip gerekmediğini belirtir. Gerçek bastırılan hatalar eklenirseExceptions list. Yanlış ise, ilk hata programı sonlandırır.

public virtual bool SupressErrors { get; set; }

Ayrıca bakınız