DeleteAnnotations

DeleteAnnotations()

حذف كافة التعليقات التوضيحية في المستند.

public void DeleteAnnotations()

أمثلة

PdfAnnotationEditor editor = new PdfAnnotationEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.DeleteAnnotations();
editor.Save("example_out.pdf");

أنظر أيضا


DeleteAnnotations(string)

حذف كافة التعليقات التوضيحية من النوع المحدد في المستند.

public void DeleteAnnotations(string annotType)
معامليكتبوصف
annotTypeStringسيتم حذف نوع التعليق التوضيحي.

أمثلة

PdfAnnotationEditor editor = new PdfAnnotationEditor();
editor.BindPdf("example.pdf");
editor.DeleteAnnotations("Text");
editor.Save("example_out.pdf");

أنظر أيضا