RequestHeaderCollection

RequestHeaderCollection class

public class RequestHeaderCollection : WebHeaderCollection

Konstruktörer

namn Beskrivning
RequestHeaderCollection() Default_Constructor

Se även