RequestHeaderCollection

RequestHeaderCollection class

public class RequestHeaderCollection : WebHeaderCollection

Konstruktörer

namnBeskrivning
RequestHeaderCollection()Default_Constructor

Se även