ActionCollection

ActionCollection class

Samling av åtgärder

public sealed class ActionCollection : ICollection<PdfAction>

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; }Antal åtgärder på samlingen.
IsReadOnly { get; }Returnerar sant om samlingen är skrivskyddad.
IsSynchronized { get; }Returnerar sant om objektet är synkroniserat.
Item { get; }Får åtgärd av sitt index.
SyncRoot { get; }Hämtar synkroniseringsobjekt.

Metoder

namnBeskrivning
Add(PdfAction)Lägger till ny åtgärd i kollektion.
Clear()Rensa samling.
Contains(PdfAction)Returnerar sant om ge objektpresenter i samlingen.
CopyTo(PdfAction[], int)Kopierar åtgärdsarrayen till samlingen.
Delete()Ta bort alla åtgärder.
Delete(int)Tar bort åtgärd från insamling efter index.
GetEnumerator()Returnerar enumerator för insamling.
Remove(PdfAction)Tar bort objekt från samlingen.

Se även