Accept

Annotation.Accept method

Accepterar besökare för anteckningsbearbetning.

public abstract void Accept(AnnotationSelector visitor)
Parameter Typ Beskrivning
visitor AnnotationSelector AnnotationSelector-objekt.

Se även