ActiveState

Annotation.ActiveState property

Hämtar eller ställer in aktuellt annoteringsutseendeläge.

public virtual string ActiveState { get; set; }

Se även