AnnotationType

Annotation.AnnotationType property

Får typ av anteckning.

public abstract AnnotationType AnnotationType { get; }

Se även