Appearance

Annotation.Appearance property

Hämtar utseendeordbok för anteckningen.

public AppearanceDictionary Appearance { get; }

Se även