Border

Annotation.Border property

Hämtar eller ställer in annoteringsgränsegenskaper.Border

public Border Border { get; set; }

Se även