ChangeAfterResize

Annotation.ChangeAfterResize method

Uppdatera parametrar och utseende, enligt matristransformationen.

public virtual void ChangeAfterResize(Matrix transform)
Parameter Typ Beskrivning
transform Matrix Matris som används för transformation (ändra storlek).

Se även