FullName

Annotation.FullName property

Får det fullständiga kvalificerade namnet på anteckningen.

public string FullName { get; }

Se även