GetRectangle

Annotation.GetRectangle method

Returnerar rektangel av anteckning med hänsyn till sidrotation.

public Rectangle GetRectangle(bool considerRotation)
Parameter Typ Beskrivning
considerRotation Boolean Om det är sant, tas sidrotation med i beräkningen.

Returvärde

Sant - om rektangel hittas; annars falskt.

Se även