Height

Annotation.Height property

Hämtar eller ställer in höjden på annoteringen.

public virtual double Height { get; set; }

Se även