Modified

Annotation.Modified property

Hämtar eller ställer in datum och tid när anteckningen nyligen ändrades.

public DateTime Modified { get; set; }

Se även