States

Annotation.States property

Hämtar utseendeordbok för anteckningar.

public AppearanceDictionary States { get; }

Se även