TextHorizontalAlignment

Annotation.TextHorizontalAlignment property

Hämtar eller ställer in textjustering för anteckning.

public HorizontalAlignment TextHorizontalAlignment { get; set; }

Se även