UpdateAppearanceOnConvert

Annotation.UpdateAppearanceOnConvert property

Om sant, kommer anteckningsutseendet att uppdateras innan PF-dokument konverteras till bild. Detta gör att fälten kan konverteras korrekt men kräver förmodligen mer tid.

public static bool UpdateAppearanceOnConvert { get; set; }

Se även