UseFontSubset

Annotation.UseFontSubset property

Om den här egenskapen är inställd på true, kommer teckensnitt att läggas till dokumentet som delmängder. Standardvärdet är sant.

public static bool UseFontSubset { get; set; }

Se även