Width

Annotation.Width property

Hämtar eller ställer in bredden på annoteringen.

public virtual double Width { get; set; }

Se även