AnnotationState

AnnotationState enumeration

Uppräkningen av tillstånd till vilka den ursprungliga annoteringen kan ställas in.

public enum AnnotationState

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Undefined 0 Ej definierat tillstånd.
Marked 1 Kommentaren har markerats av användaren.
Unmarked 2 Kommentaren har inte markerats av användaren.
Accepted 3 Användaren samtycker till ändringen.
Rejected 4 Användaren håller inte med om ändringen.
Cancelled 5 Ändringen har avbrutits.
Completed 6 Ändringen har slutförts.
None 7 Användaren har inte angett något om ändringen.

Se även