Border

Border class

Klass som representerar egenskaper hos anteckningskanten.

public sealed class Border

Konstruktörer

namn Beskrivning
Border(Annotation) Konstruktör för gränsobjekt.

Egenskaper

namn Beskrivning
Dash { get; set; } Hämtar eller ställer in streckmönster.
Effect { get; set; } Får eller ställer in kanteffekt.
EffectIntensity { get; set; } Hämtar eller ställer in effektintensitet. Giltigt värdeintervall är [0..2].
HCornerRadius { get; set; } Hämtar eller ställer in horisontell hörnradie.
Style { get; set; } Hämtar eller ställer in kantstil.
VCornerRadius { get; set; } Hämtar eller ställer in vertikal hörnradie.
Width { get; set; } Hämtar eller ställer in kantbredd.

Se även