Characteristics

Characteristics class

Representerar annoteringsegenskaper

public sealed class Characteristics

Egenskaper

namn Beskrivning
Background { get; set; } Hämtar eller ställer in färg på bakgrunden
Border { get; set; } Hämtar eller ställer in färg på kanten.
Rotate { get; set; } Hämtar eller ställer in rotation av annoteringen.

Se även