ExplicitDestination

ExplicitDestination class

Representerar basklassen för explicita destinationer i PDF-dokument.

public abstract class ExplicitDestination : IAppointment

Egenskaper

namn Beskrivning
Page { get; } Hämtar målsidan object
PageNumber { get; } Hämtar destinationssidans nummer

Metoder

namn Beskrivning
static CreateDestination(int, ExplicitDestinationType, params double[]) Skapar instanser av ExplicitDestination avkomliga klasser.
static CreateDestination(Page, ExplicitDestinationType, params double[]) Skapar instanser av ExplicitDestination avkomliga klasser.
abstract ToString() Returnerar strängrepresentation av ExplicitDestination-objekt.

Se även