ExplicitDestination

ExplicitDestination class

Representerar basklassen för explicita destinationer i PDF-dokument.

public abstract class ExplicitDestination : IAppointment

Egenskaper

namnBeskrivning
Page { get; }Hämtar målsidan object
PageNumber { get; }Hämtar destinationssidans nummer

Metoder

namnBeskrivning
static CreateDestination(int, ExplicitDestinationType, params double[])Skapar instanser av ExplicitDestination avkomliga klasser.
static CreateDestination(Page, ExplicitDestinationType, params double[])Skapar instanser av ExplicitDestination avkomliga klasser.
abstract ToString()Returnerar strängrepresentation av ExplicitDestination-objekt.

Se även