FixedPrint

FixedPrint class

Representerar fast utskriftsdata för vattenmärkesanteckning.

public class FixedPrint

Egenskaper

namn Beskrivning
HorizontalTranslation { get; set; } Får eller ställer in horisontell översättning.
Matrix { get; set; } Hämtar eller ställer in matrisvärde.
VerticalTranslation { get; set; } Hämtar eller ställer in vertikal översättning.

Se även