FreeTextIntent

FreeTextIntent enumeration

Räknar upp syftet med fritextkommentaren.

public enum FreeTextIntent

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Undefined 0 Ej definierat tillstånd.
FreeTextCallout 1 Betyder att anteckningen är avsedd att fungera som en förklaring.
FreeTextTypeWriter 2 Betyder att anteckningen är avsedd att fungera som ett klicka för att skriva eller skrivmaskinsobjekt.

Se även