FreeTextIntent

FreeTextIntent enumeration

Räknar upp syftet med fritextkommentaren.

public enum FreeTextIntent

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Undefined0Ej definierat tillstånd.
FreeTextCallout1Betyder att anteckningen är avsedd att fungera som en förklaring.
FreeTextTypeWriter2Betyder att anteckningen är avsedd att fungera som ett klicka för att skriva eller skrivmaskinsobjekt.

Se även