JavascriptAction

JavascriptAction class

Klass som representerar JavaScript-åtgärd.

public sealed class JavascriptAction : PdfAction

Konstruktörer

namn Beskrivning
JavascriptAction(string) Konstruktör.

Egenskaper

namn Beskrivning
Next { get; } Nästa åtgärder i följd.
Script { get; set; } Hämtar eller ställer in javascript-kod.

Se även