LaunchActionOperation

LaunchActionOperation enumeration

Räknar upp operationerna som ska utföras med dokumentet under körning av startåtgärden.

public enum LaunchActionOperation

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Undefined 0 Odefinierat tillstånd.
Open 1 Öppna ett dokument.
Print 2 Skriv ut ett dokument.

Se även