PDF3DCrossSection

PDF3DCrossSection class

Klass PDF3DcrossSection.

public class PDF3DCrossSection

Konstruktörer

namn Beskrivning
PDF3DCrossSection(Document) Initierar en ny instans avPDF3DCrossSection class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Center { get; set; } Hämtar eller ställer in tvärsnittets rotationscentrum.
CuttingPlaneColor { get; set; } Hämtar eller ställer in färgen på skärplanet.
CuttingPlaneOpacity { get; set; } Hämtar eller ställer in skärplanets opacitet.
CuttingPlaneOrientation { get; set; } Hämtar eller ställer in skärplanets orientering.
CuttingPlanesIntersectionColor { get; set; } Hämtar eller ställer in färgen på skärningsplanens skärning.
Visibility { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som indikerar synlighet för skärningsplanens skärning.

Se även