PdfAction

PdfAction class

Representerar åtgärd i PDF-dokument

public abstract class PdfAction : IAppointment

Egenskaper

namn Beskrivning
Next { get; } Nästa åtgärder i följd.

Se även