Accept

WidgetAnnotation.Accept method

Accepterar besökare.

public override void Accept(AnnotationSelector visitor)
Parameter Typ Beskrivning
visitor AnnotationSelector Besökare ska accepteras.

Se även