Exportable

WidgetAnnotation.Exportable property

Hämtar eller ställer in exportbar flagga för fältet.

public bool Exportable { get; set; }

Se även