OnActivated

WidgetAnnotation.OnActivated property

En åtgärd som ska utföras när anteckningen aktiveras.

public PdfAction OnActivated { get; set; }

Se även