ReadOnly

WidgetAnnotation.ReadOnly property

Hämtar eller ställer in skrivskyddad status för fältet.

public bool ReadOnly { get; set; }

Se även