Required

WidgetAnnotation.Required property

Hämtar eller ställer in obligatorisk status för fältet.

public bool Required { get; set; }

Se även