WidgetAnnotation

WidgetAnnotation constructor

Skapa anteckning (används för Generator)

public WidgetAnnotation(Document doc)
Parameter Typ Beskrivning
doc Document Dokument där anteckning kommer att skapas.

Se även