Aspose.Pdf.Devices

Den Aspose.Pdf.Devicesnamnutrymme tillhandahåller klasser som används för att representera dokument som bild(er) eller en vanlig text. Så dokument kan skickas vidare till text eller olika grafiska enheter vilket betyder att vi vill få det textuell eller grafisk representation.

Klasser

KlassBeskrivning
BmpDeviceRepresenterar bildenhet som hjälper till att spara pdf-dokumentsidor till bmp.
DeviceAbstrakt klass för alla typer av enheter. Enheten används för att representera pdf-dokument i något format. Till exempel kan dokumentsidan representeras som bild eller text.
DocumentDeviceAbstrakt klass för alla enheter som används för att bearbeta hela pdf-dokumentet.
EmfDeviceRepresenterar bildenhet som hjälper till att spara pdf-dokumentsidor i emf.
GifDeviceRepresenterar bildenhet som hjälper till att spara pdf-dokumentsidor till gif.
ImageDeviceEn abstrakt klass för bildenheter.
JpegDeviceRepresenterar bildenhet som hjälper till att spara pdf-dokumentsidor i jpeg.
MarginsDen här klassen representerar marginaler på en bild.
PageDeviceAbstrakt klass för alla enheter som används för att bearbeta en viss sida i pdf-dokumentet.
PngDeviceRepresenterar bildenhet som hjälper till att spara pdf-dokumentsidor till png.
ResolutionRepresenterar klass för att hålla bildupplösning.
TextDeviceRepresenterar klass för att konvertera pdf-dokumentsidor till text.
ThumbnailDeviceRepresenterar bildenhet som sparar pdf-dokumentsidor i miniatyrbild.
TiffDeviceDen här klassen hjälper till att spara pdf-dokument sida för sida i en tiff-bild.
TiffSettingsDen här klassen representerar inställningar för att importera pdf till Tiff.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
ColorDepthAnvänds för att specificera parametervärdet som skickas till en Tiff-bildenhet.
CompressionTypeAnvänds för att specificera parametervärdet som skickas till en Tiff-bildenhet.
FormPresentationModeAnvänds för att ange formulärpresentationsläge vid utskrift eller konvertering till pdf-bilddokument.
ShapeTypeDenna uppräkning representerar formtyp för de extraherade bilderna.