Aspose.Pdf.Devices

Den Aspose.Pdf.Devicesnamnutrymme tillhandahåller klasser som används för att representera dokument som bild(er) eller en vanlig text. Så dokument kan skickas vidare till text eller olika grafiska enheter vilket betyder att vi vill få det textuell eller grafisk representation.

Klasser

Klass Beskrivning
BmpDevice Representerar bildenhet som hjälper till att spara pdf-dokumentsidor till bmp.
Device Abstrakt klass för alla typer av enheter. Enheten används för att representera pdf-dokument i något format. Till exempel kan dokumentsidan representeras som bild eller text.
DocumentDevice Abstrakt klass för alla enheter som används för att bearbeta hela pdf-dokumentet.
EmfDevice Representerar bildenhet som hjälper till att spara pdf-dokumentsidor i emf.
GifDevice Representerar bildenhet som hjälper till att spara pdf-dokumentsidor till gif.
ImageDevice En abstrakt klass för bildenheter.
JpegDevice Representerar bildenhet som hjälper till att spara pdf-dokumentsidor i jpeg.
Margins Den här klassen representerar marginaler på en bild.
PageDevice Abstrakt klass för alla enheter som används för att bearbeta en viss sida i pdf-dokumentet.
PngDevice Representerar bildenhet som hjälper till att spara pdf-dokumentsidor till png.
Resolution Representerar klass för att hålla bildupplösning.
TextDevice Representerar klass för att konvertera pdf-dokumentsidor till text.
ThumbnailDevice Representerar bildenhet som sparar pdf-dokumentsidor i miniatyrbild.
TiffDevice Den här klassen hjälper till att spara pdf-dokument sida för sida i en tiff-bild.
TiffSettings Den här klassen representerar inställningar för att importera pdf till Tiff.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
ColorDepth Används för att specificera parametervärdet som skickas till en Tiff-bildenhet.
CompressionType Används för att specificera parametervärdet som skickas till en Tiff-bildenhet.
FormPresentationMode Används för att ange formulärpresentationsläge vid utskrift eller konvertering till pdf-bilddokument.
ShapeType Denna uppräkning representerar formtyp för de extraherade bilderna.