BmpDevice

BmpDevice class

Representerar bildenhet som hjälper till att spara pdf-dokumentsidor till bmp.

public sealed class BmpDevice : ImageDevice

Konstruktörer

namnBeskrivning
BmpDevice()Initierar en ny instans avBmpDevice klass med standardupplösning.
BmpDevice(PageSize)Initierar en ny instans avBmpDevice klass med angiven sidstorlek, standardupplösning (=150).
BmpDevice(Resolution)Initierar en ny instans avBmpDevice class. Upplösning för resultatbildfilen, seResolution class.
BmpDevice(int, int)Initierar en ny instans avBmpDevice klass med angivna bildmått, standardupplösning (=150).
BmpDevice(PageSize, Resolution)Initierar en ny instans avBmpDeviceklass med angiven sidstorlek och upplösning.
BmpDevice(int, int, Resolution)Initierar en ny instans avBmpDevice klass med angivna bildmått och upplösning.

Egenskaper

namnBeskrivning
CoordinateType { get; set; }Hämtar eller ställer in sidkoordinattypen (Media/Crop-rutor). CropBox-värdet används som standard.
FormPresentationMode { get; set; }Hämtar eller ställer in formulärpresentationsläge.
Height { get; }Får bildutgångshöjd.
RenderingOptions { get; set; }Hämtar eller ställer in renderingsalternativ.
Resolution { get; }Får bildupplösning.
Width { get; }Får bildutdatabredd.

Metoder

namnBeskrivning
override Process(Page, Stream)Konverterar sidan till bmp och sparar den i utdataströmmen.
Process(Page, string)Utför någon operation på den givna sidan och sparar resultat i filen.

Se även