CompressionType

CompressionType enumeration

Används för att specificera parametervärdet som skickas till en Tiff-bildenhet.

public enum CompressionType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
LZW0Anger LZW-komprimeringsschemat. Kan skickas till Tiff-kodaren som en parameter som tillhör kategorin Compression.
CCITT41Anger CCITT4-komprimeringsschemat. Kan skickas till CCITT4-kodaren som en parameter som tillhör kategorin Compression.
CCITT32Anger CCITT3-komprimeringsschemat. Kan skickas till CCITT3-kodaren som en parameter som tillhör kategorin Compression.
RLE3Anger RLE-komprimeringsschemat. Kan skickas till RLE-kodaren som en parameter som tillhör kategorin Compression.
None4Anger ingen komprimering. Kan skickas till Tiff-kodaren som en parameter som tillhör komprimeringskategorin.

Se även