CompressionType

CompressionType enumeration

Används för att specificera parametervärdet som skickas till en Tiff-bildenhet.

public enum CompressionType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
LZW 0 Anger LZW-komprimeringsschemat. Kan skickas till Tiff-kodaren som en parameter som tillhör kategorin Compression.
CCITT4 1 Anger CCITT4-komprimeringsschemat. Kan skickas till CCITT4-kodaren som en parameter som tillhör kategorin Compression.
CCITT3 2 Anger CCITT3-komprimeringsschemat. Kan skickas till CCITT3-kodaren som en parameter som tillhör kategorin Compression.
RLE 3 Anger RLE-komprimeringsschemat. Kan skickas till RLE-kodaren som en parameter som tillhör kategorin Compression.
None 4 Anger ingen komprimering. Kan skickas till Tiff-kodaren som en parameter som tillhör komprimeringskategorin.

Se även